Jesteśmy dostawcą kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych, oprzyrządowań technologicznych i elementów kontrolnych w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy od etapu projektu, przez realizację, po wdrożenie u klienta.

    Oferujemy klientom również wykonanie prototypów, krótkich serii oraz pełną produkcję części.

Zarządzanie projektami oraz ścisła współpraca z branżowymi dostawcami pozwala nam kompetentnie realizować projekty z wykorzystaniem obróbki cieplnej i galwanicznej. Realizujemy procesy inżynierii odwrotnej, badania składu chemicznego materiałów oraz wydruków prototypowych poprzez 3D Printing.

    Oferujemy części z wykorzystaniem 3-osiowych i 5-osiowych centr obróbczych CNC, szlifowaniem płaszczyznowym i średnicowym, obróbką elektroerozyjną drutową oraz wgłębną. Dla części szczególnie dokładnych oferujemy raporty pomiarowe wykonania końcowego z współrzędnościowych maszyn pomiarowych CMM .

 


    

    Przy pracy projektowej  korzystamy z zaawansowanych systemów CAD ProEngineer/Creo firmy PTC oraz systemów pomiarów przestrzennych firmy GOM.